Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Каракол шаарында социалдык өнөктөшөр кубандырат

Каракол шаарында социалдык өнөктөшөр кубандырат

Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Каракол шаардык профсоюз комитетинин ТӨРАЙЫМЫ Касмалиева Жыпар Усеновна шаардык мэриянын жыйындар залында шаардык депутаттар корпусуна, мэрге кайрылуу менен чыгып сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө үстүбүздөгү жылдын август айында Каракол шаарынын билим берүү кызматкерлеринин жайкы эс алуусуна 100 (жүз) миң сом бөлүнүп, 3 күндүк эс алуу уюштуруп бергендиктерине чоң ыраазычылык билдируу менен мындай жакшы саамалыктар мындан ары да салтка айланып калаарына чон ишеним артаарын билдирди.

 02.12.2013      759       Профсоюз в регионах

Работа Жалал-Абадского областного комитета профсоюза работников, образования и науки с средствами массовый информации за 2013 год.

Работа Жалал-Абадского областного комитета профсоюза работников, образования и науки с средствами массовый информации за 2013 год.

Областным комитетом профсоюза проделана определенная работа с средствами массовый информации. В области с 1993года выпускается областная общественно-педогогическая газета «Дил»,с которой сотрудничают профсоюзные лидеры как первичных организаций , так и областного уровня. За 2013 год в газете «Дил» опубликовано 13 статей разных авторов, посвященных профсоюзной тематике. Обком в своей повседневной работе тесно сотрудничает с Жалал-Абадской областной телерадиокомпанией (ЖТР) и областными отделениями общественной теле-радио компании «ЭЛТР» и «7каналом»

 02.12.2013      741       Профсоюз в регионах

Социалдык өнөктөштөрдүн демилгеси

Социалдык өнөктөштөрдүн демилгеси

Ноокен райондук мамлекттик администациясынын башчысы Осмонов Абдрахман Куватовичтин демилгеси менен райондо 6 негизги багыттагы тематикалар боюнча «Коомдук тарбиялык семинарлардын» пландары 2013-2014- окуу жылдары үчүн бекитилип, 2013-жылдын 27-ноябрь күнү «Мектеп рэкетине, суицидке, кылмыштуулукка каршы алдын алуу чаралары» темасындагы семинарлар уюштурулду Шайдан, Масы, Арал айыл аймактарындагы мектептердин 265 өкүлдөрөнө өткөрүлдү.

 30.11.2013      767       Социальное партнерство

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕЕТ ПРОФИЦИТ, НО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ЗАПАЗДЫВАЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕЕТ ПРОФИЦИТ, НО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ЗАПАЗДЫВАЕТ

Федерация профсоюзов Кыргызстана постоянно согласовывает свою работу по вопросам решения проблем пенсионного обеспечения населения с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительством КР и Социальным фондом КР. По состоянию на 1 января 2013 г. число пенсионеров в республике составило 565,4 тыс. человек, или на 35,2 тыс. больше, чем в 2011. В2012 г. произведено двухэтапное повышение пенсий.

 28.11.2013      957       Информационный бюллетень

Ош областтык билим,илим кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча областтык семинар өткөрүлдү.

Ош областтык билим,илим кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча областтык семинар өткөрүлдү.

Ноокат районундагы Б.Атишов атындагы орто мектебинин базасында « Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо» боюнча областтык денгээлдеги көргөзмө семинар өткөрүлдү, семинарга ОПКнын тейлөөсүндөгү профсоюз комитеттери жалпысынан 135 профсоюз активисттери катышышты.

 27.11.2013      809       Профсоюз в регионах

Билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитети тарабынан Кемин райондук билим берүү бөлүмүндөгү мыйзам бузуулардын бети ачылды

Билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитети тарабынан Кемин райондук билим берүү бөлүмүндөгү мыйзам бузуулардын бети ачылды

Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы У.Сокеев тарабынан акыркы эки жылдан бери мектеп директорун кабыл алуу бошотууда орчундуу кемчилдикти кетирип, натыйжада Д.Сраждинованы мектеп директорунан туура эмес бошотуудан мамлекетке 39 950 сом зыян келтирген. Мындай жоругу кайра дагы кайталанып, билим берүү бөлүмүндө иштеген А.Тулебаеваны ЭКнин 69-беренеси менен башкы адистен жетектөөчү адиске которууда мыйзам бузууга барып, башкы адистин укугу тебеленген. Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы өз убагында көзөмөлгө албагандыктан 2012-13-окуу жылында мектептерди оптималдаштыруунун эсебинен 2 771 356 сом дем берүүчү акыга берилбестен башка статьялар аркылуу чыгымдалып кеткен.

 27.11.2013      783       Профсоюз помог

Выступление Председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана ТоктогуловаАсылбекаТоктогуловича на Исполкоме ВКП

Выступление Председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана ТоктогуловаАсылбекаТоктогуловича на Исполкоме ВКП

Уважаемые коллеги! Не первый год на Исполкоме ВКП мы рассматриваем вопрос установления минимальной заработной платы и ход солидарной кампании «Минимальную заработную плату – на уровень не ниже прожиточного минимума». Это лишний раз доказывает, что, несмотря на единую сформулированную профсоюзную позицию, мы имеем на практике слабую переговорную позицию работников в коллективных договорах и соглашениях.

 26.11.2013      1269       Международное сотрудничество

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ» на 2013 - 2014 учебный год

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ» на 2013 - 2014 учебный год

Конкурс ежегодно проводится в рамках международного образовательного проекта SPARE и всемирной декады ООН «Образование для устойчивого развития» при под-держке Норвежского общества охраны природы и INFORSE Europe (Европейская сеть развития устойчивой энергетики). В Кыргызстане конкурс проводит Экологическое Движение «БИОМ» при поддержке Министерства Образования и Науки КР

 26.11.2013      995       Информационный бюллетень

Эл аралык уюмдардын кайрымдуулугу.

Эл аралык уюмдардын кайрымдуулугу.

Ноокен районундагы Ж.Ниязов атындагы көмөкчү жатак мектебине Эл аралык уюмдар системалуу кайрымдуулук акцияларын өткөрүшүдө. 2010-жылда Эл аралык уюмдар тарабынан балдардын сүт продукцияларына жардамдашуу үчүн бир бодо мал, спорттук жабдуулар жалпы суммасы 60 миң сомдук кайрымдуулук жасашкан.

 21.11.2013      795       Профсоюз в регионах

20 - НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА !

20 - НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА !

А знаете ли вы, что вот уже более 50 лет в конце ноября во всем мире отмечается День ребёнка? Еще в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка.

 20.11.2013      818       Информационный бюллетень

Кесиптик чыгармачылыкты өнүктүрүүчү семинар.

Кесиптик чыгармачылыкты өнүктүрүүчү семинар.

Ноокен районунун Ношкен айылында жайгашкан айылдык №20 Матмуса атындагы орто мектебинин базасында 18- ноябрь 2013-жыл математика мугалимдеринин райондук семинары болуп, анда 45 мугалим катышты. Семинарда жаңы технологияларды колдонуп интернеттен алынган усулдук материалдары пайдаланышты.

 19.11.2013      869       Профсоюз в регионах