Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Газета "Позиция профсоюза" № 12 - 13 (121 -122) Октябрь, 2013г.

Газета

2013 - жылдын 6 - августунда Нарын областынын борбору Нарын шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин III кочмо пленуму болуп отту. БАнын ишине БК пленум мучолорунон тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, БК аппаратынын кызматкерлери, БК текшеруу комиссиясынын мучолору, Кыргыз Республикасынын Окмотунун Нарын областы боюнча ыйгарым укуктуу окулунун, областтагы раймамадминистрациялардын башчыларынын, Нарын шаарынын мэринин орун басарлары, Нарын областынын тармактык профсоюзунун активисттери катышты.

 16.10.2013      7741       Газета "Позиция профсоюза"

Баткен облустун комитеттеринде жаныдан уюштурулган борборлоштурулган эсепкананын эсепчилеринен ыраазычылык кат.

Баткен облустун  комитеттеринде жаныдан уюштурулган борборлоштурулган эсепкананын эсепчилеринен ыраазычылык кат.

Урматтуу Асылбек Токтогулович!

Сизге, Сиз аркылуу Борбордук комитеттин социалдык - экономикалык коргоо жана кызмат акы болумуно, тармактык кесиптик бирлик уюмунун Баткен облустук жана Баткен райондук комитеттерине жаныдан уюштурулган борборлоштурулган эсепкананын эсепчилерине билим беруу кызматкерлеринин кызмат акыларын эсептоо боюнча усулдук жардам бергендигинерге терен ыраазычылык билдиребиз.

 16.10.2013      1099       Информационный бюллетень

На поддержку молодых специалистов было выделено 50 000 сомов.

На поддержку  молодых специалистов  было выделено 50 000  сомов.

На августовской конференции работников образования г.Баткен со стороны Мэра города Ж.Жалалова 35 молодым учителям были вручены единовременные премии в размере 1000 сомов и папки с канц.товарами. В целом на поддержку молодых специалистов было выделено 50 000 сомов.

 10.10.2013      633       Социальное партнерство

С целью обучения директоров школ, профкомов и бухгалтеров централизованных бухгалтерий проведен семинар

С целью обучения директоров школ, профкомов и бухгалтеров  централизованных бухгалтерий проведен семинар

17 сентября 2013 г. на базе сш.им.В.И.Ленина Баткенский горком профсоюза совместно с Баткенским райкомом профсоюза с целью обучения директоров школ, профкомов и бухгалтеров централизованных бухгалтерий провел семинар на тему : "Оплата труда работников системы образования", с участием зав.отдела ЦК К.Ниязбекова, Председателя Обкома З.Ботокова., Председателя райкома Т.Жумаева и пред.горкома М.Калыковой.

 10.10.2013      592       Профсоюз в регионах

Стимулирования учителей

Стимулирования учителей

Заведующий Баткенского ГорОО Абдила Ахматбеков с целью стимулирования учителей на августовской конференции работников образования вручил ценные подарки в сумме 10 000 сомов 25 учителям.

 10.10.2013      542       Профсоюз в регионах

На основании активной работы

На основании активной работы

На основании активной работы председателя горкома г.Баткен М.Калыковой с бухгалтерией ГорОО и департаментом соц.защиты , 2 учителям был произведен перерасчет по листкам нетрудоспособности , беременности и родам.

 10.10.2013      643       Профсоюз помог

Ноокен районунун Арал айылдык Округунда №36 Мамаев атындагы орто мектебинин салтанаттуу ачылышы 2013-жылдын 7-сентябрында өткөрүлду

Ноокен районунун Арал айылдык Округунда №36 Мамаев атындагы орто мектебинин салтанаттуу ачылышы 2013-жылдын 7-сентябрында өткөрүлду

Ноокен районунун Арал айылдык Округунда №36 Мамаев атындагы орто мектебинин салтанаттуу ачылышы 2013-жылдын 7-сентябрында өткөрүлүп, анда КР премьер-министри Ж.Ж.Сатыбалдиев, ЖК депутаттары Г.Садырбаева, Н.М.Мурашев, КР Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ж.Төрөмаматов жана райондук, жергиликтүү мамлекеттик жетекчилер, чакырылган меймандар катышышты.

 10.10.2013      615       Профсоюз в регионах

Ноокен районунун баштапкы профсоюздук уюмдарынын жетекчилеринин райондук семинары

Ноокен районунун баштапкы профсоюздук уюмдарынын жетекчилеринин райондук семинары

Ноокен районунун баштапкы профсоюздук уюмдарынын жетекчилеринин райондук семинары 2013- жылдын 10-11 – сентябрь күндөрү өткөрүлүп, Борбордук Комитеттин Нарын областындагы 3-пленумунун материалдарын үйрөнүшүп, алдындагы милдеттерди тактап алышты.

 10.10.2013      622       Профсоюз в регионах

Билим илим кызматкерлеринин Борбордук Комитетинин торагасы А.Т.Токтогуловго ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ

Билим илим кызматкерлеринин  Борбордук Комитетинин  торагасы А.Т.Токтогуловго ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ

Лейлек райондук билим беруу болумунун алдындагы борборлоштурулган эсепкананын эсепчилери жана таяныч мектеп директорлору Сизге, Сиз аркылуу Борбордук комитеттин социалдык коргоо жана экономика болумунун адиси Ниязбеков Кубатбек Ниязбековичке жана Баткен областтык билим илим кызматкерлеринин профсоюзунун торагасы Ботоков Завридин Насыровичке чын дилден ыраазычылык билдирет.

 10.10.2013      1813       Профсоюз в регионах

Практикалык семинар болду

Практикалык   семинар   болду

2013-жылдын 20-сентябрь куну Ош шаарында райондук, шаардык билим беруу болумдорунун борборлоштурулган эсепканалардын эсепчилери жана райондук,шаардык профсоюз комитеттеринин торагалары, торайымдары катышкан областтык семинар болуп отту. Семинардын катышуучулары жогорудагы иш-чараны уюштурган КРнын Билим жана илим кызматкерлери профсоюзунун Борбордук Комитетине жана Борбордук Комитеттин социалдык-экономикалык болумунун башкы адиси Ныязбеков Кубатбек Ниязбековычке семинардын катышуучулары оздорунун ыраазычылыгын билдиришти.

 10.10.2013      713       Профсоюз в регионах

Баткен шаардык билим берүү бөлүмүн борборлоштурулган эсепканасынын эсепчилеринен ыраазычылык!

Баткен шаардык билим берүү  бөлүмүн борборлоштурулган эсепканасынын эсепчилеринен ыраазычылык!

2013-жылдын 17-сентябрында Баткен шаарында « Оплата труда в системе образования республики» деген темада семинар өткөрүлдү. Семинарда мугалимдердин эмгек акысын, эмгекке өргүүсүн, дем берүүчү, «Убактылуу эмгекке жарамсыздык,кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды төлөө тартиптери» туура жана так аткаруу иштери кеңири айтылды.

 10.10.2013      799       Профсоюз в регионах