Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №373

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №373

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, касающиеся условий оплаты труда работников образовательных организаций

 01.07.2013      1432       Нормативно-правовые акты

Билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитетинин жооптуу кызматкерлери профсоюздун Баткен областынын райшаардык комитеттеринде болду.

Билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитетинин жооптуу кызматкерлери профсоюздун Баткен областынын райшаардык комитеттеринде болду.

Борбордук Комитетин жылдык иш планынын негизинде 10-16-июнь 2013-жылы областын райшаардык профсоюздук комитеттеринин “Эмгек мыйзамдуулун, эмгекти коргоонун жана андан башка ченемдик-укуктук актыларды колдонуу менен социалдык маселерин чечүүдө коомдук көзөмөлдүктү камсыз кылуу иштерине текшерүүлөр болду.

 28.06.2013      696       Организационная деятельность

Эмгек маяналары толукталып, кайтарылып берилди

Эмгек маяналары толукталып, кайтарылып берилди

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январында кабыл алган №18 Токтомунун негизинде билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттары киргизилген. Ага ылайык мектеп директоруна 6 саат жана орун басарларына 9 саат сабак берүүгө уруксаат берилген. Мындан тышкары ошол эле Токтомду ишке ашыруу боюнча Колдонмосунда эмгек маянасы төлөнүү менен кошумча 3 саат дептер текшерүүгө жана сабакка даярданууга берилээри мисалдар менен көрсөтүлүп, түшүндүрмөсү жарыяланган.

 26.06.2013      490       Профсоюз в регионах

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

2003-жылдын 25-июлунда кабыл алынган № 154 «Кыргыз Республикасындагы эмгектик мамилелер тармагындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы социалдык өнөктөштөр ортосунда коомдук макулдашууга жетишүү жана экономикалык мамилелер менен байланышкан эмгек мамилелери бөлүгүндөгү социалдык өнөктөштүк механизминин иштешин, уюмдун укуктук негиздерин орнотот.

 26.06.2013      3204       Методическая помощь профактиву

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Закон КР «О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике», принятый 25 июля 2003г. № 154, устанавливает правовые основы организации, функционирования механизма социального партнерства в части трудовых отношений, связанных с ними экономических отношений и достижения общественного согласия между социальными партнерами.

 26.06.2013      1970       Методическая помощь профактиву

Уважаемый Асылбек Токтогулович!

Уважаемый Асылбек Токтогулович!

Сотрудники аппарата Центрального комитета профсоюза работников образования и науки КР поздравляют Вас с присвоением звания «Почетный профессор Ыссык-Кульского Государственного университета имени К. Тыныстанова».

 26.06.2013      621       Информационный бюллетень

2012-жылдагы Борбодук Комитет тарабынан жарыяланган кароо-саныктарда жеңүүчү болгон №14 "Нооруз". . .

2012-жылдагы Борбодук Комитет тарабынан жарыяланган кароо-саныктарда жеңүүчү болгон №14

№6 "Жылдыз" бакчаларынын базасында бакча жетекчилеринин, профкомдорунун областтык семинары Жалал-Абад областтык Комитети тарабынан Ноокен районунда 15-июнь, 2013-жыл күнү өткөрүлдү. Семинарга областтык Комитеттин бөлүм башчысы А.Т.Бекматов, райондук администрация башчысынын орун басары Н.А.Бекжигитова, Районнүн башчысы Б.С.Козуев, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жетекчилери, ата-энелер жана коомчулуктун өкүлдөрү, областтын район-шаарларынан бакчалардын жетекчилери катышты.

 26.06.2013      567       Профсоюз в регионах

Билим, илим министрлигинин делимгеси менен Жалал-Абад областындагы жатак мектептеринде Республикадагы . . .

Билим, илим министрлигинин делимгеси менен Жалал-Абад областындагы жатак мектептеринде Республикадагы . . .

Билим, илим министрлигинин делимгеси менен Жалал-Абад областындагы жатак мектептеринде Республикадагы жатак мектептеринин жетекчилеринин Республикалык семинардык кеңешмелери жер-жерлерде өткөрүлүүдө. 14-15-июнь 2013-жыл күндөрү семинардын катышуучулары Ноокен районундагы Шайдан айылында жайгашкан Ж.Ныязов атындагы жатак-көмөкчү мектебинде болушуп, иш тажрыйбаларын менен ой-пикирлерин бөлүштү.

 26.06.2013      485       Профсоюз в регионах

Ош областтык билим, илим кызматкерлеринин профсоюз комитети 2013-жылдын 21-июнь күнү кезектеги Президиумдун отурумун өткөрдү

Ош областтык билим, илим кызматкерлеринин профсоюз комитети 2013-жылдын 21-июнь күнү кезектеги Президиумдун отурумун өткөрдү

Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо жөнүндө. Кызматкерлерди эмгек өргүүгө мыйзамга ылайык чыгаруусун көзөмөлдөө

 26.06.2013      442       Профсоюз в регионах

Нацстатком КР обобщил данные по уровню бедности в КР в 2012 году.

Нацстатком КР обобщил данные по уровню бедности в КР в 2012 году.

«За чертой бедности в 2012г. проживали 2 млн 153 тыс. человек, из которых 65,9% являлись жителями сельских населенных пунктов. Уровень бедности в городских поселениях увеличился на 4,6 процентных пункта, а в сельской местности снизился на 0,9 процентных пункта», — говорится в обзоре, опубликованном сайте статкома.

 25.06.2013      628       Информационный бюллетень

Сиздердин сайтыңыздарга маалымат

Сиздердин сайтыңыздарга маалымат

Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айылдык кеңешинде 21-июнь 2013-жылы сессия болуп өттү. Сессияда билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун Кадамжай райондук комитетинин кайрылуу каты бир маселе катары каралды.

 25.06.2013      572       Социальное партнерство