Новости и события

 • 28.08.2013 Ош облустунда мугалимдердин август кеңешмеси болуп өттү 2013-жылдын 24- август күнү Ош мамлекеттик администрациясынын чоң залында Ош облустунун мугалимдеринин август кеңешмеси болуп өттү. Кеңешмеде 2012-2013-окуу жылындагы жетишкен ийгиликтер, кетирилген кемчилдиктер жана жаңы окуу жылындагы алдыга коюлган максаттар жөнүндө сын, сунуш, пикирлер ортого салынды.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 28.08.2013 Конференция Өзгөчө өттү 2013-жылдын 23-август күнү Өзгөн райондук жана Өзгөн шаардык билим берүү кызматкерлеринин август конференциясы болуп өттү. Конференцияда 2012-2013-окуу жылындагы райондун билим берүү тармагында аткарылган иштер талкууланып, мугалимдердин жана окуучулардын жараткан ийгиликтери, жетишкендиктери белгиленди.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 27.08.2013 Пленум - Көп иштер алдыда турат 2013-жылдын 5-августунда Нарын областынын борбору Нарын шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин III - көчмө пленуму болуп өттү.


  Раздел: Нормативно-правовые акты
 • 02.08.2013 Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Токтогул райондук комитети эс алып келишти Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Токтогул райондук комитети тарабынан 2013 -жылдын 1 июнунан баштап "Чычкан озонунун" Ак-Көл жайлоосунда жолдомо менен 120 мугалим жана техникалык кызматкерлер 5 күндөн 10 күнгө чейинки убакытка бээнин сутун ичип эс алып келишти жана дагы барып эс алып келүүгө жөнөтүлүп жатат.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 27.07.2013 «Алтын-Бешик» лагеринде эс алып жаткан аз камсыз болгон балдар үчүн акимден таттуулар, балмуздактар, акчалай жардамдар берилди. Баткен районунун аймагындагы балдардын эс алуусу үчүн 43, ал эми турмушу оор социалдык жактан муктаж балдарга 29 жолдомо бөлүнгөн. Мындан сырткары Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким С. Калыков 25 балага кошумча жолдомо үчүн КРнын Профсоюздар федерациясына кайрылып, Тажик,Өзбек республикаларынын райондору менен чектеш жайгашкан айылдагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн кошумча 25 балага жолдомо алып, алар бүгүнкү күндө Кара-Булак айыл округуна караштуу “Алтан-Бешик” балдардын эс алуу борборунда дем алып жатышат.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 23.07.2013 Ноокен районунда «Жайкы эс алуу - 2013» КР Билим берүү жана илим министрлигинин «Балдарды жана өспүрүмдөрдү 2013-жылда жайкы эс алуусун уюштуруу жөнүндө». №275 /1 21-май 2013-жыл, Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын №01/13 31-май 2013-жыл буйруктарын жана 20-май 2013-жылда биргелешкен кеңешмеде бекитилген иш чараларды ишке ашыруу үчүн райондук билим берүү болүмү менен райондук комитеттин «Балдарды жана өспүрүмдөрдү 2013-жылда жайкы эс алуусун уюштуруу жөнүндө» 2013-жылдын 17-июнунда №79 жана №8 биргелешкен буйругу менен конкреттүү иштер жүргүзүлдү.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 22.07.2013 24 июня 2013 года Правительство КР приняло постановление №373 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР, касающиеся условий оплаты труда некоторых работников образовательных организаций» ЦК профсоюза работников образования и науки комментирует ряд его пунктов и просит обратить на них особое внимание руководителей образовательных организаций, председателей профкомов и работников централизованных бухгалтерий районных и городских отделов образования.


  Раздел: Методическая помощь профактиву
 • 22.07.2013 Стать организацией, реально влияющей на жизнь трудовых коллективов. Асылбек Токтогулов Сегодня стало совершенно очевидно, что идёт открытое давление мирового капитала на права человека труда: ухудшаются условия труда, снижаются социальные выплаты, сокращаются рабочие места и растёт безработица. Экономический спад, снижение темпов роста воспрепятствовали модернизации экономик, обострили социально-трудовые отношения.


  Раздел: Нормативно-правовые акты